De toekomst van Maatschappij en Internet in Nederland en Europa
 

 

--Noodzaak voor structurele aanpak op Internet


 
Solutions with an eagle view


-

 

NL- Plaza Nederland ontwikkelt al sinds de 90-er jaren visies, aanbevelingen en oplossingen voor Internationale en Nationale ontwikkelingen, mogelijkheden en vraagstukken m.b.t. Internet en de Internetbranche zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau.

Het Internet en de Internetbranche hebben zich na de negentiger jaren vanuit de VS Internationaal en Nationaal explosief en grillig ontwikkeld met zeer grote invloed en positieve en negatieve consequenties voor de Nationale politiek, maatschappij, samenleving, economie, enz. in Nederland en Europa.

De focus van de ontwikkelingen op internet lag niet op ondersteuning van de samenleving en de burgers, maar hoofdzakelijk op diensten vanuit mediabedrijven met de focus op "shareholders value" en "customer control" vanuit de VS o.a. in Nederland.

De Overheid heeft zich jarenlang afzijdig gehouden onder druk van de Internetbranche en techneuten.

Wat heeft het Nederland en Europa gebracht aan ontwikkelingen, mogelijkheden en vraagstukken, hoe zijn wij daarmee omgegaan en wat brengt ons de toekomst in onze samenleving,door Corona en politieke veranderingen in de VS.


Wat heeft de ontwikkeling van de Social Media betekend voor de Internationale en Nationale politiek, maatschappij, economie, marketing, consumenten, bedrijven, dienstverleners, middenstand, samenleving, overheid, veiligheid en privacy en zijn er strategische alternatieven voor de toekomst?
Welke rol kan de Internetbranche in Nederland en Europa in die strategische alternatieven spelen?


In de 90er jaren zijn veel landen, volgens een masterplan, door de VS toegelaten via een landencode tot hun netwerk en vervolgens technisch verbonden met Nederland als eerste land buiten de VS.
De rest van Europa volgde met Nederland als voorbeeld, zonder bemoeienis van de Overheid. (Dat was verboden!). Daarna werd het Internet, de samenleving, economie, politiek, waarden en normen en cultuur beïnvloed en zelfs op punten beheerst door de VS.


SIDN - Stichting Internet Domeinregistratie Nederland
Het Internet en de Internetbranche hebben zich na de negentiger jaren explosief ontwikkeld.
Dat geldt ook voor het aantal domeinnamen, terwijl onder .NL structuur en capaciteitsuitbreiding nog steeds ontbreekt.
In 1999 150.000 .NL domeinnamen, nu zijn er inmiddels ruim 5.000.000 .NL domeinnamen geregistreerd.

De .NL domeinnaam is bij SIDN veilig, vertrouwd, goedkoop en populairt.
Toch is in de laatste 5 jaar de groei afgenomen en in de laatste 2 jaar nihil geworden. (zie SIDN statistieken )
.
Oorzaak
Uitgebreide onderzoeken, debatten en rapporten hebben economische, financiële of technische oorzaken niet aangetoond en niemand had een verklaring. Het bleef bij gissen.
(De statistieken zijn juist tegengesteld aan de economische ontwikkeling en de .NL tarieven zijn de laagsten in de EU)

De werkelijke reden is volgens ons verzadiging door de beperking van de (Nederlandse) taal, de beschikbare woordenschat en woordcombinaties - het "Dikke van Dale effect". (350.000 woorden)

De Dikke van Dale is uitgeput. De domeinnamen zijn steeds langer en vindingrijker geworden.
(NL gemiddeld 16 karakters, EU 13)


Gevolgen
De verzadiging is voor iedereen in de branche en Nederland, inclusief SIDN, een slecht vooruitzicht als je weet dat nog geen 15% van de Nederlandse internetgebruikers klant is bij SIDN met vaste Nederlandse domeinnam(en) en provider onafhankelijke identiteiten met portabiliteit!

De resterende 85%, incl. particulieren, is voor (email)adressen afhankelijk van commerciële partijen in de markt, heeft geen vaste plaats en identiteit op Internet en geen portabiliteit van de internetadressen en emailadressen.
Dit geeft al jaren ongemak en heeft grote gevolgen op het gebied van e-commerce, veiligheid en privacy voor de burger.
(
De resterende 85%, incl. particulieren, is voor (email)adressen afhankelijk van commerciële partijen in de markt, heeft geen vaste plaats en identiteit op Internet en geen portabiliteit van de internetadressen en emailadressen.
Dit geeft al jaren ongemak en heeft grote gevolgen op het gebied van e-commerce, veiligheid en privacy voor de burger.

(
Zie voor een goede uitleg fragment uitzending Kassa )


SIDN Domeinnamen eigenlijk niet geschikt voor aanmaak emailadres voor particulieren.
Sinds 2003 kunnen particulieren ook een eigen domeinnaam registreren.

Een emailadres is samengesteld uit een verplicht voorzetsel, @ en de domeinnaam
- dus: voorzetsel@domeinnaam.nl

Registreert u als particulier de domeinnaam pietjaspers.nl, dan moet u wel eerste een voorzetsel verzinnen.

Bedrijven gebruiken dan vaak "info" of iets nuttigs, maar voor particulieren staat dat niet echt en is niet gebruikelijk en worden zelfs geweigerd door b.v. Facebook bij registratie door particulieren.

Info@PietJaspers.nl - Info@PietJaspers.Amsterdam - info@PietJaspers.Frl?
 
NL- Plaza Nederland
Het toekomstige Nationale platform voor lokale E-Commerce, Communicatie met de overheid en andere dienstenaanbieders en onderlinge sociale contacten met een eigen vaste identiteit op Internet.
 
-Domeinnaam ontwikkeling .NL
1986 Nederland krijgt domein .NL  
1996 Oprichting SIDN door vrijwilligers
1999 Vrijgave geblokkeerde domeinen
1999 NL-Plaza ontwikkelt Domainsharing
2000 Persoonsdomeinen jansen.123.nl
2002 Vrijgave geblokkeerde domeinen
2003 Vrijgave domeinen voor particulieren
2007 Einde Persoonsdomeinen .123.nl
2012 Verzadiging .NL domeinnamen
 
 
-Registrars - Hostingpakketten
SIDN Registrars
Email-alias en sub-domein in Google
Exact Matching Domain (EMD)
Domeinnaam weetjes
Lengte van domeinnamen

- Fragment uitzending Kassa portabiliteit

Copyright NL-Plaza Nederland 1999 - 2020
NL Plaza Nederland
info@nl-plaza.nl
KvK Amsterdam 34120298

Linkedin